Het Verbond neemt de naam "DARTS GHENT" aan en is opgericht op 30 september 1984 in de schoot van de Belgische Dartsbond. Sinds 15 augustus 1995 is het lidmaatschap met de Belgische Dartsbond opgezegd en is Darts Ghent een zelfstandig verbond geworden. Het verbond heeft tot doel het verenigen en beheren van clubs welke zich met de dartssport ledig houden. Zij heeft eveneens tot doel ontspanning en sport te bevorderen, alsmede vriendschapsbanden te smeden tussen de leden in al zijn vormen.

Beste Leden

Op 10/01/2017 om 19:30 zal er een algemene vergadering plaats vinden op onderstaand adres

Sint Godelievestraat 59
9032 Wondelgem

Op deze vergadering word er verwacht dat alle clubverantwoordelijken aanwezig zijn.
Leden zijn hierbij ook welkom om de vergadering bij te wonen.

Beste leden,

De prijsuitreiking Darts Ghent komt weer dichterbij en net zoals vorig jaar voorzien wij een etentje met onze leden.

Voor zij wie zich wensen in te schrijven kunnen dit via Davy Quyo doen. Gelieve steeds het aantal personen goed te vermelden.

Voor wie ook wenst deel te nemen maar geen warme beenhesp lust, hebben we een alternatief van vis voorzien. Let wel op, het is beperkt aanwezig.

Betalen kan door te storen op bijgevoegd rekeningnummer of contant bij Davy Quyo.

Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen.